Autorijschool Edwin Rengelink

Privacyverklaring Autorijschool Edwin Rengelink

Autorijschool Edwin Rengelink gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat nu is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van Autorijschool Edwin Rengelink dan hebben wij gegevens van u nodig. Deze verstrekt u via de website/mail of contact met de administratie afdeling van Autorijschool Edwin Rengelink. (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, plannen van examens), Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens indien nodig.

Waarom is dat nodig?
Autorijschool Edwin Rengelink heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. U kunt hierbij denken aan het machtigen van de Rijschool om uw praktijk-examen aan te vragen. Of adresgegevens zodat de Rij-instructeur weet waar hij/zij u kunt ophalen etc.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw opleiding. uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Autorijschool Edwin Rengelink bewaart uw persoonsgegevens tot na de beëindiging van de rijopleiding. Hierna worden al uw gegevens bij ons verwijderd, behalve in onze administratie deze moet 7 jaar bewaard blijven, voor de belastingdienst.

Delen met anderen
Autorijschool Edwin Rengelink zal nooit uw persoonlijke informatie delen met andere partijen.
Enkel de noodzakelijke. (CBR).
Voor het delen van foto’s/filmpjes op onze social media (facebook/instagram/twitter), wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Uw kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rijschool@edwinrengelink.nl

Beveiliging
Autorijschool Edwin Rengelink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via rijschool@edwinrengelink.nl
of via 06-50514853

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Autorijschool Edwin Rengelink kunt u contact opnemen met Edwin Rengelink

 

Naam:

Handtekening: